THI CÔNG NHÀ THÔNG MINHLumi CT
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA LUMI VIỆT NAM


NHÀ CHÚ NAM – GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNT
  • Hạng mục đầu tư: Chiếu sáng Lumi – Chuông cửa có hình Kocom – Bật tắc điện tự động Theben …


    NHÀ ANH TUẤN – GIÁM ĐỐC CÔNG TY TUẤN HUY
  • Hạng mục đầu tư: Chiếu sáng Lumi


    NHÀ ANH MẪN – GIÁM ĐỐC CÔNG TY LIÊN MINH
  • Hạng mục đầu tư: Chiếu sáng Lumi


© Copyright 2020 Công Ty Cổ Phần Điện Thông Minh BIỂN PHÚC
Cửa hàng: 114 Triệu Nữ Vương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng --- ĐT: 0236.6543.999 --- Hotline: 0905.429.426 / 0985.396.166