icon icon icon

CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN THE BLOSSOM HOTEL

Đăng bởi BIỂN PHÚC vào lúc 03/08/2021

CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN THE BLOSSOM HOTEL

Quy mô công trình:

  - Khách sạn 12 tầng.

Biển Phúc đã thi công lắp đặt và hoàn thiện vào tháng 8/2018 cho khách sạn với các hạng mục bao gồm:

  - Hệ thống camera

  - Tổng đài điện thoại

  - Hệ thống wifi

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Hotline: 0905.429.426