icon icon icon

T09

07

THE BLOSSOM RESORT ĐÀ NẴNG

Mới đây, Biển Phúc đã triển khai lắp đặt hoàn thiện gói nhà thông minh THE BLOSSOM RESORT ĐÀ NẴNG Bao gồm: Hệ thống Điện nhẹ và hệ t...

T09

07

KOI RESORT & SPA HỘI AN

Mới đây, Biển Phúc đã triển khai lắp đặt hoàn thiện gói nhà thông minh cho nhà mẫu dự án Resort Thông Minh 5* -Hội An Bao gồm: + Hệ ...

T09

07

Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng

Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng Hạng mục đầu tư: Thi công điện thông minh Mua sắm Modem và phần mềm phục vụ hệ thống Scada (Đợt...

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Hotline: 0905.429.426