icon icon icon

Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng

Đăng bởi BIỂN PHÚC vào lúc 03/08/2021


Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Hạng mục đầu tư:

Thi công điện thông minh

Mua sắm Modem và phần mềm phục vụ hệ thống Scada (Đợt 2,3)
Tổng giá trị thực hiện: 160.000.000

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Hotline: 0905.429.426