icon icon icon

Cung cấp & thi công hệ thống điều khiển cấp than tự động cho nhà máy Prime - Đại Lộc .

Đăng bởi BIỂN PHÚC vào lúc 31/08/2021

31/08/2016 Nghiệm thu bàn giao công trình tủ điện điều khiển cấp than tự động. Giám sát và điều khiển trên máy tính ( SCADA ), trên màn hình cảm ứng ( HMI ). Hệ thống bao gồm các trạm PLC, HMI, PC, đâu cân kết nối RS232, RS485, Ethernet với nhau ...

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Hotline: 0905.429.426