icon icon icon

THE BLOSSOM RESORT ĐÀ NẴNG

Đăng bởi BIỂN PHÚC vào lúc 07/09/2021

Mới đây, Biển Phúc đã triển khai lắp đặt hoàn thiện gói nhà thông minh THE BLOSSOM RESORT ĐÀ NẴNG
Bao gồm: 

Hệ thống Điện nhẹ và hệ thống camera

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Hotline: 0905.429.426