icon icon icon

Quản lý một cách tiện lợi

Comfort first

Quản lý một cách tiện lợi

 • Điều khiển ánh sáng từ xa.
 • Ánh sáng đi theo các thành viên trong gia đình
 • Điều khiển bật tắt hệ thống ánh sáng bằng giọng nói thông minh

Kết hợp với hệ thống báo động thông minh

Choose safety

Kết hợp với hệ thống báo động thông minh

 • Hệ thống ánh sáng kết hợp với báo động
 • Ánh sáng sẽ được kích hoạt khi có cảnh báo.
 • Khi các thành viên trong gia đình mở cửa hay đi vào cổng thì ánh sáng sẽ kích hoạt

Ánh sáng thông minh

Save consciously

Ánh sáng thông minh

 • Ánh sáng sẽ được kích hoạt khi phát hiện có người di chuyển
 • Độ sáng được điều hòa phù hợp với ánh sáng tự nhiên
 • Quản lý chi phí một cách hiệu quả

Quản lý một cách tiện lợi

Comfort first

Quản lý một cách tiện lợi

 • Điều khiển ánh sáng từ xa.
 • Ánh sáng đi theo các thành viên trong gia đình
 • Điều khiển bật tắt hệ thống ánh sáng bằng giọng nói thông minh

Kết hợp với hệ thống báo động thông minh

Choose safety

Kết hợp với hệ thống báo động thông minh

 • Hệ thống ánh sáng kết hợp với báo động
 • Ánh sáng sẽ được kích hoạt khi có cảnh báo.
 • Khi các thành viên trong gia đình mở cửa hay đi vào cổng thì ánh sáng sẽ kích hoạt

Ánh sáng thông minh

Save consciously

Ánh sáng thông minh

 • Ánh sáng sẽ được kích hoạt khi phát hiện có người di chuyển
 • Độ sáng được điều hòa phù hợp với ánh sáng tự nhiên
 • Quản lý chi phí một cách hiệu quả

Quản lý một cách tiện lợi

Comfort first

Quản lý một cách tiện lợi

 • Điều khiển ánh sáng từ xa.
 • Ánh sáng đi theo các thành viên trong gia đình
 • Điều khiển bật tắt hệ thống ánh sáng bằng giọng nói thông minh

Kết hợp với hệ thống báo động thông minh

Choose safety

Kết hợp với hệ thống báo động thông minh

 • Hệ thống ánh sáng kết hợp với báo động
 • Ánh sáng sẽ được kích hoạt khi có cảnh báo.
 • Khi các thành viên trong gia đình mở cửa hay đi vào cổng thì ánh sáng sẽ kích hoạt

Ánh sáng thông minh

Save consciously

Ánh sáng thông minh

 • Ánh sáng sẽ được kích hoạt khi phát hiện có người di chuyển
 • Độ sáng được điều hòa phù hợp với ánh sáng tự nhiên
 • Quản lý chi phí một cách hiệu quả
 

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Hotline: 0905.429.426