icon icon icon

CÔNG TRÌNH DANANG BEACH HOTEL APARTMENT & HOTEL HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ, NHÀ THÔNG MINH

Đăng bởi BIỂN PHÚC vào lúc 09/04/2020

CÔNG TRÌNH DANANG BEACH HOTEL APARTMENT & HOTEL

- Căn hộ và khách sạn cao cấp cho thuê: 10 tầng

- Những hạng mục mà Biển Phúc đã hoàn thiện vào tháng 10/2018 bao gồm:

 + Tổng đài điện thoại

 + Hệ thống camera giám sát

 + Điện thông minh

 + Hệ thống mạng wifi

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Hotline: 0905.429.426