icon icon icon

Công Ty CP Thủy Điện GERUCO

Đăng bởi BIỂN PHÚC vào lúc 03/08/2021

Thời gian thực hiện: 2015
Công Ty CP Thủy Điện GERUCO
Hạng mục đầu tư: Cung cấp thiết bị điện đóng cắt & tự động hóa
Tổng giá trị thực hiện: 158.730.000

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Hotline: 0905.429.426