icon icon icon

HỆ THỐNG TỦ ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Đăng bởi BIỂN PHÚC vào lúc 03/08/2021
  • Hạng mục đầu tư: Cung cấp và lắp đặt tủ tín hiệu giao thông tại Đà Nẵng
  • Thiết bị chính: PLC (Delta) – HMI (Delta) – Tủ điện…
  • Tổng giá trị thực hiện: Gần 600.000.000

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Hotline: 0905.429.426