icon icon icon

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Đăng bởi BIỂN PHÚC vào lúc 20/04/2022

Trụ sở làm việc tổng công ty điện lực miền trung

Thi công hạng mục Mini Smartbuilding:

+ Hệ thống bật tắt điện thông minh

+ Hệ thống báo khách

+ Hệ thống giám sát điện năng

+ Hệ thống rèm cửa

+ Hệ thống camera an ninh

+ Hệ thống bật tắt điện tự động

+ Hệ thống tưới tự động

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Hotline: 0905.429.426