icon icon icon

16 công ty công nghệ sáng tạo nhất thế giới

Đăng bởi BIỂN PHÚC vào lúc 05/08/2021

Apple giữ vị trí số một thế giới về sáng tạo trong hai năm liên tiếp, dựa trên đánh giá của 1.600 CEO của các công ty khác nhau.

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Hotline: 0905.429.426